No Class!
Screenshot 1 of 4
Download:   640x480   800x600   1280x960   1600x1200
No Class! by Wiebo de Wit