Infernal Nocturnal
RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Main information

Map name: Infernal Nocturnal
VERSION: v1.1
Filename: reqdm5.pk3
Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz
E-Mail: **email removed**
WWW: requiem.and.pl
================================================================
* Map/Game information

Single Player: yes
Bot support: yes
Tourney: 1v1
Deathmatch: 3 - 4 players (max 6)
CTF: no
New sounds: no
New textures: yes - teleport from quake1 and wood from
ik2k_wood texture pack
New music: no
New models: yes - skell in rail-room
Description: Reqdm5 is my next production on a large
scale destined for matches 1vs1. Is great
for CPM rapid matches but also works well
with vq3. In my opinion this map is
absolutely succesful. Apart from good
matches it is possible to use a lot of
interesting tricks, what has been
presented by demo version attached to the
file (recorded by GoLy). One more thing
about the map structure - I haven't done
such a good map kept in the Gothic style,
that's why I used standard ID textures
in the level.
Weapons: Rail - 1x
Lighting - 1x
Rocketlauncher - 1x
Shotgun - 1x
Granadelauncher - 1x
Power-upy: Yellow Armor - 2x
================================================================
* Other information

Editor: GTKRadiant 1.2.11
Work time: 23 december 2002 - 7 february 2003
Known bugs: I haven't found
Compiling time: about 50 minutes
Machine: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 3881
Total Entities: 507
================================================================
* Map instalation

Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder
In game, you can find my level in "free for all",
in multiplayer menu or type in q3 console:
/map reqdm4
================================================================
* History

= Large projects =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"
#6 reqdm5 "Infernal Nocturnal"

= Experimental maps =

#1 reqbath "Deathroom Bathroom"

= Small projects =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Conversions =

q3dm17req - q3dm17 conversion (q3)
reqn2 - N2 conversion (q2)
reqn2g - N2 gothic conversion (q2)
requ2 - U2 conversion (q2)

All of my maps you can find at requiem.and.pl
================================================================
* Distribution / Copyright / Permissions

Thanks for:
GoLy, SzakaL, Satoru and all who will be playing on this map

This level may be electronically distributed only at
NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST
include this .txt file, and may NOT be modified IN
ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE
DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

© by Requiem 2002

RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Informacje ogólne

Tytuł: Infernal Nocturnal
WERSJA: v1.1
Nazwa pliku: reqdm5.pk3
Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz
E-Mail: **email removed**
Strona www: requiem.and.pl
================================================================
* Zmiany i poprawki w związku z wersją 1.1

Zmiany: -
Usunięte błędy: pare niedociągnięc w texturowaniu, zmiana
rozłożenia broni i ammo
================================================================
* Informacje dotyczące grania / mapy

Single Player: tak
Boty (plik *.aas) : tak
Tourney: 1v1
Deathmatch: 3 - 4 graczy (max 6)
CTF: nie
Nowe dzwięki: nie
Nowe tekstury: tak - teleport z q1 oraz drewno ze zbioru
ik2k_wood.
Nowa muzyka: nie
Nowe modele: tak - kościotrup w pokoju z railem
Opis: Reqdm5 to moja kolejna duża produkcja.
Tym razem przeznaczona do meczy 1v1.
Mapka jest świetna pod CPM, do bardzo
szybkich rozgrywek, ale równie dobrze gra
się na vq3. Moim zdaniem mapa jest bardzo
udana, poza dobrymi meczami, można wykonać
tu wiele ciekawych tricków, co prezentuje
demo dołączone do pliku, nagrane przez GoLego.
Wracając do budowy mapy - dawno nie zrobiłem
porządnej mapy w stylu gotyckim, dlatego w
levelu użyłem standardowych textur ID.
Miłego grania!
Bronie: Rail - 1x
Lighting - 1x
Rocketlauncher - 1x
Shotgun - 1x
Granadelauncher - 1x
Power-upy: Yellow Armor - 2x
================================================================
* Pozostałe informacje

Edytor: GTKRadiant 1.2.11
Początek pracy: 23 grudnia 2002
Koniec pracy: 7 lutego 2003
Błędy: nie znalazłem
Czas komplikowania: około 50 minut
Sprzęt: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 3831
Total Entities: 507
================================================================
* Instalacja mapy

Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3"
W grze, mapę znajdziesz w "free for all",
w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli:
/map reqdm5
================================================================
* Historia

= Duże produkcje =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"
#6 reqdm5 "Infernal Nocturnal"

= Mapy eksperymentalne =

#1 reqbath "Deathroom Bathroom"

= Mniejsze projekty =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Konwersje =

q3dm17req - konwersja q3dm17 (q3)
reqn2 - konwersja N2 (q2)
reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2)
requ2 - konwersja U2 (q2)

Wszystkie wyzej wymienione mapy
znajdziecie na requiem.and.pl
================================================================
* UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie

Podziękowania kieruję przede wszystkim do GoLego, który testował
tą mapkę i doradzał co zmienić by była jak najbardziej grywalna.

Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych,
którzy własnie czytają ten tekst:))
Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej

---=== PRAWA AUTORSKIE ===---
NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ
DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT
MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ
SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH,
KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE
© by Requiem

Clear