.::LvL
Q3A Database
Nu Clear Lunch Time
Quake ]|[ Level by Requiem ================================================================ * Main informations Map name: Nu Clear Lunch Time Filename: reqkitchen.pk3 Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz E-Mail: **email removed** WWW: requiem.go.pl ================================================================ * Map/Game informations Bot support: yes Tourney: no Deathmatch: 3 - 12 players CTF: no New sounds: yes, "Everyone Has AIDS" radio song from "Team America" OST New textures: yes, all the scanned textures are mine as well as displays, blood texture, skybox, glass. I also used Lair's Evil textures, PadKitchen textures and ik_wood texture. New music: no New models: no Description: "Nu Clear Lunch Time" is my second, after "Deathroom Bathroom", "reality" map. I have started working about 2 years ago, but for laziness, out of time, errors with compilation, etc. I have realased this just now. Gameplay is designed for "fun". You can find here meny useful kitchen "things"... check by yourself! Weapons: 1x BFG 1x GL 3x LG 2x PG 2x RG 3x RL 3x SG ================================================================ * Other informations Editor: GTKRadiant 1.3.12 Brushes: 4134 Work time: few months Compiling time: 9 hours, 36 minutes and 31 seconds Machine: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450 ================================================================ * Map installation Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder In game, you can find my level in "free for all", in multiplayer menu or type in q3 console: /map reqkitchen ================================================================ * History = Main projects = #1 requiem "RequieM" #2 reqdm1 "The Sound Of Death" #3 reqdm2 "Unruhe" #4 reqdm3 "Tower Of The Frags" #5 reqdm4 "Temple Of Solstice" #6 reqdm5 "Infernal Nocturnal" #7 reqdm6 "Base DS24Q-2" = Small projects = req24 "Gone In 24 Hours" req100b "100 blocks" reqbounce "Wanna frag in flight?" = Experimental, fun = reqdmx "Aqua War" reqbath "Deathroom Bathroom" = Conversions = reqn2 - N2 conversion (q2) reqn2g - N2 gothic conversion (q2) requ2 - U2 conversion (q2) q3dm17req - q3dm17 conversion (challenge http://q3arena.gry.imro.pl/?id=19&kat=4) All of my maps you can find at requiem.go.pl ================================================================ * Distribution / Copyright / Permissions This level may be electronically distributed only at NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST include this .txt file, and may NOT be modified IN ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. © by Requiem 2002 - ?Quake ]|[ Level by Requiem ================================================================ * Informacje ogólne Tytuł: Nu Clear Lunch Time Nazwa pliku: reqkitchen.pk3 Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz E-Mail: **email removed** Strona www: requiem.go.pl ================================================================ * Informacje dotyczące grania / mapy Boty (plik *.aas) : tak Tourney: nie Deathmatch: 3 - 12 graczy CTF: nie Nowe dzwięki: tak, piosenka w radiu to "Everyone Has AIDS" z soundtracku "Team America" Nowe tekstury: tak, wszystkie zeskanowane tekstury, wyświetlacze na urządzeniach, płynąca krew, niebo, szkło są mojego autorstwa. Uzylem takze tekstur z serii Evil Lair'a, PadKitchen, ik_wood Nowe modele: nie Opis: 'Nu Clear Lunch Time' to moja druga, po 'Deathroom Bathroom' mapa odzwierciedlająca rzeczywistość... może nie dosłownie, bo Kuchnia jest ogromna, a gracz udaje mysz:) Prace przy niej zacząłem około 2 lat temu, ale przez lenistwo, brak czasu, błędy przy kompilacji itp wydałem ją dopiero teraz. Grywalność jest oczywiście tylko 'for fun'. Liczba fps jest niska, czego powodem jest ogromna ilośc detali. Umieściłem tu sporo rzeczy, które można znaleźć w kuchni. Nie będę wszystkiego wymieniał - sprawdzcie sami! Bronie: 1x BFG 1x GL 3x LG 2x PG 2x RG 3x RL 3x SG ================================================================ * Pozostałe informacje Edytor: GTKRadiant 1.3.12 Brushes: 4134 Czas pracy: parę miesięcy z wielkimi przerwami Czas kompilowania: 9 godzin, 36 minut and 31 sekund Sprzęt: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450 ================================================================ * Instalacja mapy Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3" W grze, mapę znajdziesz w "free for all", w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli: /map reqkitchen ================================================================ * Historia = Główne projekty = #1 requiem "RequieM" #2 reqdm1 "The Sound Of Death" #3 reqdm2 "Unruhe" #4 reqdm3 "Tower Of The Frags" #5 reqdm4 "Temple Of Solstice" #6 reqdm5 "Infernal Nocturnal" #7 reqdm6 "Base DS24Q-2" = Mniejsze projekty = req24 "Gone In 24 Hours" req100b "100 blocks" reqbounce "Wanna frag in flight?" = Eksperymentalne, zabawa = reqdmx "Aqua War" reqbath "Deathroom Bathroom" = Konwersje = reqn2 - konwersja N2 (q2) reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2) requ2 - konwersja U2 (q2) q3dm17req - konwersja q3dm17 (konkurs http://q3arena.gry.imro.pl/?id=19&kat=4) Wszystkie wyzej wymienione mapy znajdziecie na http://requiem.go.pl ================================================================ * UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych, którzy własnie czytają ten tekst:)) Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej ---=== PRAWA AUTORSKIE ===--- NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH, KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE © by Requiem 2002 - ?
Context menu

For options and more

OK, Got it