Nu Clear Lunch Time
Quake ]|[ Level by Requiem
================================================================
* Main informations

Map name: Nu Clear Lunch Time
Filename: reqkitchen.pk3
Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz
E-Mail: **email removed**
WWW: requiem.go.pl
================================================================
* Map/Game informations

Bot support: yes
Tourney: no
Deathmatch: 3 - 12 players
CTF: no
New sounds: yes, "Everyone Has AIDS" radio song from "Team America" OST
New textures: yes, all the scanned textures are mine as well as displays,
blood texture, skybox, glass. I also used Lair's Evil textures,
PadKitchen textures and ik_wood texture.
New music: no
New models: no
Description: "Nu Clear Lunch Time" is my second, after "Deathroom Bathroom",
"reality" map. I have started working about 2 years ago,
but for laziness, out of time, errors with compilation, etc.
I have realased this just now. Gameplay is designed for "fun".
You can find here meny useful kitchen "things"... check by yourself!
Weapons: 1x BFG
1x GL
3x LG
2x PG
2x RG
3x RL
3x SG
================================================================
* Other informations

Editor: GTKRadiant 1.3.12
Brushes: 4134
Work time: few months
Compiling time: 9 hours, 36 minutes and 31 seconds
Machine: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450
================================================================
* Map installation

Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder
In game, you can find my level in "free for all",
in multiplayer menu or type in q3 console:
/map reqkitchen
================================================================
* History

= Main projects =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"
#6 reqdm5 "Infernal Nocturnal"
#7 reqdm6 "Base DS24Q-2"

= Small projects =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqbounce "Wanna frag in flight?"

= Experimental, fun =

reqdmx "Aqua War"
reqbath "Deathroom Bathroom"

= Conversions =

reqn2 - N2 conversion (q2)
reqn2g - N2 gothic conversion (q2)
requ2 - U2 conversion (q2)
q3dm17req - q3dm17 conversion (challenge q3arena.gry.imro.pl/)

All of my maps you can find at requiem.go.pl
================================================================
* Distribution / Copyright / Permissions

This level may be electronically distributed only at
NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST
include this .txt file, and may NOT be modified IN
ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE
DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

© by Requiem 2002 - ?Quake ]|[ Level by Requiem
================================================================
* Informacje ogólne

Tytuł: Nu Clear Lunch Time
Nazwa pliku: reqkitchen.pk3
Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz
E-Mail: **email removed**
Strona www: requiem.go.pl
================================================================
* Informacje dotyczące grania / mapy

Boty (plik *.aas) : tak
Tourney: nie
Deathmatch: 3 - 12 graczy
CTF: nie
Nowe dzwięki: tak, piosenka w radiu to "Everyone Has AIDS" z soundtracku
"Team America"
Nowe tekstury: tak, wszystkie zeskanowane tekstury, wyświetlacze na urządzeniach,
płynąca krew, niebo, szkło są mojego autorstwa. Uzylem takze tekstur
z serii Evil Lair'a, PadKitchen, ik_wood
Nowe modele: nie
Opis: 'Nu Clear Lunch Time' to moja druga, po 'Deathroom Bathroom'
mapa odzwierciedlająca rzeczywistość... może nie dosłownie,
bo Kuchnia jest ogromna, a gracz udaje mysz:) Prace przy niej
zacząłem około 2 lat temu, ale przez lenistwo, brak czasu,
błędy przy kompilacji itp wydałem ją dopiero teraz. Grywalność
jest oczywiście tylko 'for fun'. Liczba fps jest niska, czego powodem
jest ogromna ilośc detali. Umieściłem tu sporo rzeczy,
które można znaleźć w kuchni. Nie będę wszystkiego wymieniał - sprawdzcie sami!
Bronie: 1x BFG
1x GL
3x LG
2x PG
2x RG
3x RL
3x SG
================================================================
* Pozostałe informacje

Edytor: GTKRadiant 1.3.12
Brushes: 4134
Czas pracy: parę miesięcy z wielkimi przerwami
Czas kompilowania: 9 godzin, 36 minut and 31 sekund
Sprzęt: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450
================================================================
* Instalacja mapy

Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3"
W grze, mapę znajdziesz w "free for all",
w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli:
/map reqkitchen
================================================================
* Historia

= Główne projekty =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"
#6 reqdm5 "Infernal Nocturnal"
#7 reqdm6 "Base DS24Q-2"

= Mniejsze projekty =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqbounce "Wanna frag in flight?"

= Eksperymentalne, zabawa =

reqdmx "Aqua War"
reqbath "Deathroom Bathroom"

= Konwersje =

reqn2 - konwersja N2 (q2)
reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2)
requ2 - konwersja U2 (q2)
q3dm17req - konwersja q3dm17 (konkurs q3arena.gry.imro.pl/)

Wszystkie wyzej wymienione mapy
znajdziecie na requiem.go.pl
================================================================
* UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie

Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych,
którzy własnie czytają ten tekst:))
Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej

---=== PRAWA AUTORSKIE ===---
NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ
DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT
MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ
SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH,
KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE

© by Requiem 2002 - ?

Clear