.::LvL
Q3A Database
Deathroom Bathroom
(English version below ...) RequieM Quake ]|[ Level ================================================================ * Informacje ogólne Tytuł: Deathroom Bathroom WERSJA: v1.1 Nazwa pliku: reqbath.pk3 Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz E-Mail: **email removed** Strona www: requiem.and.pl ================================================================ * Zmiany i poprawki w związku z wersją 1.0 Zmiany: w niektórych miejscach zostały dodane clipy Usunięte błędy: brakująca tekstura oraz parę błędów w budowie ================================================================ * Informacje dotyczące grania / mapy Single Player: tak Boty (plik *.aas) : tak Tourney: 1v1 Deathmatch: 4 - 12 graczy CTF: nie Nowe dzwięki: tak - muzyka płynąca z radia to zapętlony urywek z piosenki "You rock my world" autorstwa Michaela Jacksona Nowe tekstury: tak (moje + pare tekstur z mapy PadKitchen, drewno ik2k_wood, rośliny oraz także tekstura evil_metals) Spis moich tekstur: * wykonane za pomocą photoshopa: - przednie panele do wodomierzy - oznaczenia komór pralki - panel główny pralki + przyciski * wzięte z katalogów: - glazura oraz terakota - radio Grundig * zeskanowane tekstury: - mydła Arko (trzy rodzaje) - próbki past Blend-a-med i Colgate - kosmetyki: Boxer, Korsarz, Nivea, Velviamo, Bond, Fresh Ones, Gillette, Glicea, Loreal, Magnolia, Masculin - chusteczki chigieniczne - proszki do prania: Dosia i Rex - szampon Head&shoulders - gniazdko elektyrczne - płyny: Ługa, Global, Vanish, Pronto - trzy rodzaje ręczników - leki: azulan, vitaminium C, Calcium, Centrum, Gastrocynesine, Leciton, Melisa, Rumianek - pasta do obuwia - patyczki kosmetyczne - gąbka - gazeta "Kurier Poranny" - papier toaletowy - kosmetyczka Brut - wentylator - zegarek - pudełko od zamka Gerda - pasta do zębów Signal - dwa rodzaje żarówek * inne: - screeny z moich map "requiem" i "reqdm4" - adres mojej strony www Nowa muzyka: nie Nowe modele: nie Opis: To najdziwniejsza z moich map, a także moje największe wyzwanie. Na początku chciałem wykonać w radiancie dużą pralkę, w której wnętrzu można byłoby chodzić. Po wykonaniu zadania wpadłem na pomysł, żeby zrobić całą łazienkę, cos w stylu inych, podobnych map, które odwzorowują rzeczywistość. Zabrałem się więc do roboty. Zacząłem od szukania odpowiednich tekstur na ściany. Znalałem dopiero po paru godzinach, na jednej z niemieckich stron, w katalogu pdf. Później wszystko poszło gładko - przez wykonywanie kolejnych elementów i skanowanie tekstur, do oświetlenia mapy, które sprawiło mi najwięcej kłopotów. Użyłem ponad 1000 źródeł światła, aby wszystko dobrze oświetlić. Tak oto przedstawia się historia mojej nowej mapy. Na poziomie znajduje się wiele ciekawych miejsc, do których można wejść (od rur kanalizacyjnych do bębna pralki). Mam nadzieje, że mapa wszystkim się spodoba. Miłego grania! Bronie: BFG - 1 GranadeLauncher - 2 LightningGun - 2 PlasmaGun - 3 RailGun - 2 RocketLauncher - 3 Shotgun - 2 Grapplinghook - 1 Powerupy: RedArmor - 1 MegaHealth - 1 Enviroment - 1 Flight - 2 Haste - 1 Invisibility - 1 QuadDamage - 1 Regeneration - 1 MedKit - 2 ================================================================ * Pozostałe informacje Edytor: GTKRadiant 1.2.1, 1.2.10 oraz Q3Radiant 202 Czas pracy: 2 miesiące Błędy: W edytorze wszystkie Curvesy są idealnie dopasowanie, niestety w grze zdarzają się małe przerwy miedzy nimi Czas komplikowania: 1 godzina, 33 minuty i 56 sekund Sprzęt: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450 Total Brushes: 4200 Total Entities: 2068 ================================================================ * Instalacja mapy Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3" W grze, mapę znajdziesz w "free for all", w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli: /map reqbath ================================================================ * Historia = Duże produkcje = #1 requiem "RequieM" #2 reqdm1 "The Sound Of Death" #3 reqdm2 "Unruhe" #4 reqdm3 "Tower Of The Frags" #5 reqdm4 "Temple Of Solstice" = Mapy eksperymentalne = #1 reqbath "Deathroom Bathroom" = Mniejsze projekty = req24 "Gone In 24 Hours" req100b "100 blocks" reqdmx "Aqua War" = Konwersje = reqn2 - konwersja N2 (q2) reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2) requ2 - konwersja U2 (q2) Wszystkie wyzej wymienione mapy znajdziecie na requiem.and.pl ================================================================ * UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych, którzy własnie czytają ten tekst:)) Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej ---=== PRAWA AUTORSKIE ===--- NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH, KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE © by Requiem RequieM Quake ]|[ Level ================================================================ * Main information Map name: Deathroom Bathroom VERSION: v1.1 Filename: reqbath.pk3 Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz E-Mail: **email removed** WWW: requiem.and.pl ================================================================ * Changes and corrections in connection with version 1.0 Changes: add clips in few places Removed bugs: add missed texture to .pk3 and few another problems with construction ================================================================ * Map/Game information Single Player: yes Bot support: yes Tourney: 1v1 Deathmatch: 4 - 12 players CTF: no New sounds: yes, music which playing from radio is sample "You rock my world" by Michael Jackson New textures: yes (mine + some textures from "PadKitchen" map, wood from "ik2k_wood", plants and "evil_metals" texture) Textures of mine: * textures which I created in photoshop: - front panels of water meters - descriptions on the washing machine's chambers - washing machine's main panel + buttons * textures from some catalogues: - tiles and terracotta - Grundig radio * textures scanned by me - three kinds of Arko soap - toothpaste samples (Blend-a-med i Colgate) - cosmetics: Boxer, Korsarz, Nivea, Velviamo, Bond, Fresh Ones, Gillette, Glicea, Loreal, Magnolia, Masculin - handkerchiefs - washing powders: Dosia and Rex - Head&shoulders shampoo - electrical outlet - liquids: Luga, Global, Vanish, Pronto - three kinds of towels - medicine: azulan, vitaminium C, Calcium, Centrum, Gastrocynesine, Leciton, Melisa, Rumianek - shoe polish - cosmetic sticks - sponge - "Kurier Poranny" newspaper - lavatory paper - Brut bag - ventilator - clock - box of Gerda lock - Signal toothpaste - two kinds of light bulbs * others: - screens from my old maps: "requiem" and "reqdm4" - my www site adress New music: no New models: no Description: This is the strangest map of all my works. At the beginning I was planning to do a big washing machine in radiant. After that I hit up on an idea to do the whole bathroom. I started from searching for wall textures. I found them, after few hours, on some german site in .pdf catalogue. Later everything went fine - from doing next elements and scanning new textures - to lighting map, which causes many troubles to me. I used about 1000 sources of the light to lighting all very well. This is short history of my map. On this level is many interesting places in which can walking (from sewage pipes to washing machine drum). I hope this map will appeal for all. GL! (btw: sorry for my bad english:) Weapons: BFG - 1 GranadeLauncher - 2 LightningGun - 2 PlasmaGun - 3 RailGun - 2 RocketLauncher - 3 Shotgun - 2 Grapplinghook - 1 Powerups: RedArmor - 1 MegaHealth - 1 Enviroment - 1 Flight - 2 Haste - 1 Invisibility - 1 QuadDamage - 1 Regeneration - 1 MedKit - 2 ================================================================ * Other information Editor: GTKRadiant 1.2.1, 1.2.10 and Q3Radiant 202 Work time: 2 months Known bugs: In editor curves looks fine, but in game in some curves are a little brakes Compiling time: 50 minutes Machine: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450 Total Brushes: 4200 Total Entities: 2068 ================================================================ * Map instalation Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder In game, you can find my level in "free for all", in multiplayer menu or type in q3 console: /map reqdm4 ================================================================ * History = Large projects = #1 requiem "RequieM" #2 reqdm1 "The Sound Of Death" #3 reqdm2 "Unruhe" #4 reqdm3 "Tower Of The Frags" #5 reqdm4 "Temple Of Solstice" = Experimental maps = #1 reqbath "Deathroom Bathroom" = Small projects = req24 "Gone In 24 Hours" req100b "100 blocks" reqdmx "Aqua War" = Conversions = reqn2 - N2 conversion (q2) reqn2g - N2 gothic conversion (q2) requ2 - U2 conversion (q2) All of my maps you can find at requiem.and.pl ================================================================ * Distribution / Copyright / Permissions This level may be electronically distributed only at NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST include this .txt file, and may NOT be modified IN ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. © by Requiem 2002
Context menu

For options and more

OK, Got it