Temple Of Solstice
Polish text below English...

RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Main information

Map name: Temple Of Solstice
VERSION: v1.1
Filename: reqdm4.pk3
Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz
E-Mail: **email removed**
WWW: requiem.and.pl
================================================================
* Map/Game information

Single Player: yes
Bot support: yes
Tourney: 1v1
Deathmatch: 3 - 5 players
CTF: no
New sounds: no
New textures: yes (by name): brick, evil8_base,
evil8_floor, evil8_fx, evil_floor,
evil_metals, evil_walls, ik2k_wood,
max_payne_concrete, mrcleantex_3,
tele (teleport z q1) - thanks to
autors of this textures!
New music: no
New models: no
Description: This is the first map, where
I've used only custom textures.
Level, in Hi-tech style, is placed
somewhere, on an unknown planet;]
Weapons: BFG - 1
GranadeLauncher - 1
LightningGun - 2
RailGun - 1
RocketLauncher - 2
Shotgun - 3
================================================================
* Other information

Editor: GTKRadiant 1.2.1 and Q3Radiant 202
Work time: about 2 months
Known bugs: I haven't found
Compiling time: 1 hour, 33 minutes i 56 seconds
Machine: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 4525
================================================================
* Map instalation

Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder
In game, you can find my level in "free for all",
in multiplayer menu or type in q3 console:
/map reqdm4
================================================================
* History

= Large projects =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"

= Small projects =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Conversions =

reqn2 - N2 conversion (q2)
reqn2g - N2 gothic conversion (q2)
requ2 - U2 conversion (q2)

All of my maps you can find at requiem.and.pl
================================================================
* Distribution / Copyright / Permissions

This level may be electronically distributed only at
NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST
include this .txt file, and may NOT be modified IN
ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE
DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

© by Requiem 2002

RequieM Quake ]|[ Level
================================================================
* Informacje ogólne

Tytuł: Temple Of Solstice
WERSJA: v1.1
Nazwa pliku: reqdm4.pk3
Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz
E-Mail: **email removed**
Strona www: requiem.and.pl
================================================================
* Zmiany i poprawki w związku z wersją 1.0

Zmiany: Został dodany nowy podziemny korytarz
oraz zbiornik wodny wykuty w skale
łączący się z secretem.
Usunięte błędy: -
================================================================
* Informacje dotyczące grania / mapy

Single Player: tak
Boty (plik *.aas) : tak
Tourney: 1v1
Deathmatch: 3 - 5 graczy
CTF: nie
Nowe dzwięki: nie
Nowe tekstury: tak (według nazw): brick, evil8_base,
evil8_floor, evil8_fx, evil_floor,
evil_metals, evil_walls, ik2k_wood,
max_payne_concrete, mrcleantex_3,
tele (teleport z q1)
Nowa muzyka: nie
Nowe modele: nie
Opis: Oto piąta z kolei moja większa produkcja.
Tym razem do mapki uzyłem w duzym stopniu
custom textur. Starałem się aby mapa
wyszła jak najlepiej i miała najmniej
błędów. Level jest całkowicie w stylu
hi-tech, osadzony gdzies pod ziemią na
nieznanej planecie;]
Miłego grania!
Bronie: BFG - 1
GranadeLauncher - 1
LightningGun - 2
RailGun - 1
RocketLauncher - 2
Shotgun - 3
================================================================
* Pozostałe informacje

Edytor: GTKRadiant 1.2.1 oraz Q3Radiant 202
Czas pracy: ponad 2 miesiące (z duzymi przerwami)
Błędy: nie znalazłem
Czas komplikowania: 1 godzina, 33 minuty i 56 sekund
Sprzęt: Celeron 900MHz, 256RAM, GeForce3 ti/450
Total Brushes: 4525
================================================================
* Instalacja mapy

Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3"
W grze, mapę znajdziesz w "free for all",
w multiplayer lub skirmish, lub poprostu wpisz w konsoli:
/map reqdm4
================================================================
* Historia

= Duże produkcje =

#1 requiem "RequieM"
#2 reqdm1 "The Sound Of Death"
#3 reqdm2 "Unruhe"
#4 reqdm3 "Tower Of The Frags"
#5 reqdm4 "Temple Of Solstice"

= Mniejsze projekty =

req24 "Gone In 24 Hours"
req100b "100 blocks"
reqdmx "Aqua War"

= Konwersje =

reqn2 - konwersja N2 (q2)
reqn2g - gotycka konwersja N2 (q2)
requ2 - konwersja U2 (q2)

Wszystkie wyzej wymienione mapy
znajdziecie na requiem.and.pl
================================================================
* UWAGI końcowe / podziękowania / prawa autorskie

Podziękowania dla wszystkich testerów mapki - czyli dla tych,
którzy własnie czytają ten tekst:))
Podziękowania równiez kieruje do autorów tekstur wymienionych wyżej

--
Pokój z Quadem, w podziemiach, moze nieco przypominać mape tedtdm1 -
- poprostu przypomniało mi sie to pomieszczenie i chciałem zrobić cos
podobnego:)
--

---=== PRAWA AUTORSKIE ===---
NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ
DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT
MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ
SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH,
KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE
© by Requiem

Clear