Pora umieraæ (Time to die)

================================================================
Title : Pora umierać (Time to die)
Pak name : q3shw12
Autor : ShadoW (Poland)
contact : **email removed**
**email removed**
beta-testing : Damndog (**email removed**)
================================================================
* info *

Single Player : no
Tournament : yes
Deathmatch : yes
Team : no
Ctf : no
================================================================
* Construktion *
Program : Q3radiant_181
Build time : 2 days
Based on : none
Brushes : 706
Entities : 140
new textures : yes
new sounds : no
new models : no

Tools :) : RL x 1 YA x 2
SG x 1 MH x 1
LG x 1
RG x 1
GL x 1
================================================================
* How run it *

Place q3shw12.pk3 in your quake3/baseq3 directory.
In game go to console and type 'map q3shw12'
================================================================
* My other maps *

QuakeIII :

1) q3shw1:Ten pierwszy raz (This firs time)
2) q3shw2:Za wolno frajerze... (Too slow sucker)
3) q3shw3:Frag-ment (Frag-ment)
4) q3shw4:Katedra (Cathedral)
5) q3shw5:Dom (House)
6) q3shw6:Szkoła (School)
7) q3shw7:Wysokie napięcie (High voltage)
8) q3shw8:Gdy nie ma nadziei (When ther's no hope)
9) q3shw9:Bez wyjścia (No escape)
10) q3shw10:Czarna wieża (Black tower)
11) q3shw11:Orientuj się (Be knowledgeable)

xx) shw_q3dm17:Q3dm17 conversion by ShadoW

(You can download some of this map from our great web pages:
www.q3arena.gry.wp.pl
q3arena.gry.wp.pl/pcmz)
================================================================

My next small map. It is design for CPMA 1v1 game. Of course ffa is also cool. Unfortunately in vq3 not all tricks are possible (for instance, jump on level with SG, from ground). I didn't work on this map too long , but I think effect is no bed.
Grat thanks to Damndog for beta-testing and help with map.


ShadoW


----------------------------------------------------------------
================================================================
Tytuł : Pora umierać
Nazwa paku : q3shw12
Autor : ShadoW
kontakt : **email removed**
albo ewentualnie na - **email removed**
beta-testing : Damndog (**email removed**)
================================================================
* info o mapie/czyli co my tu mamy *

Single Player : nie
Tournament : tak
Deathmatch : tak
Team : nie
Ctf : nie
================================================================
* Konstrukszion *
Edytor : Q3radiant_181
Czas budowy : 2 dni
Bazowane na : od podstaw
Brushes : 706
Entities : 140
nowe textury : tak
nowe dźwięki : nie
nowe modele : nie

Wuposażenie : RL x 1 YA x 2
SG x 1 MH x 1
LG x 1
RG x 1
GL x 1
================================================================
* Jak to cuś uruchomić *

Wrzuć plik do baseq'a
Mapę startuj albo z menu, albo z konsoli poleceniem "map q3shw12"
================================================================
* Mapografia *

QuakeIII :

1) q3shw1:Ten pierwszy raz
2) q3shw2:Za wolno frajerze...
3) q3shw3:Frag-ment
4) q3shw4:Katedra
5) q3shw5:Dom
6) q3shw6:Szkoła
7) q3shw7:Wysokie napięcie
8) q3shw8:Gdy nie ma nadziei
9) q3shw9:Bez wyjścia
10) q3shw10:Czarna wieża
11) q3shw11:Orientuj się

xx) shw_q3dm17:Q3dm17 conversion by ShadoW
================================================================

Moja kolejna średnich rozmiarów mapa. Przeznaczona jest do walk 1v1 na CPMA. Of koz i ffa można ciekawie pograć. Niestety pod vq3 nie wszystkie triki są możliwe (na przykład wskoczenie z nasypu ziemi na podest z SG. Jej budowa mie zajeła mi zbyt dużo czasu , jednak myślę iż efekt jest zadowalający. Osobiście uważam ją za najlepszą z moich map.
Ogromne podziękowania dla Damndoga za beta-testing i pomoc przy mapie. Gdyby nie On z pewnością nie osiągnołbym tak dobrego rezultatu. Dzięki!!


ShadoW

Clear