Still Alive
Quake ]|[ Level by Requiem
================================================================
Map name: Still Alive
Filename: reqtourney1.pk3
Author: Andrzej 'Requiem' Beresewicz
E-Mail: **email removed**
WWW: req.pl
Date: 28.09.2008
================================================================
* Map/Game informations

Bots: yes
Tourney: yes
FFA: max 4 players
TDM: no
CTF: no
New sounds: no
New textures: hh3_singlemalt, hh3_lights by Kevin 'Rorshach' Johnstone.
skybox by Jose "Jaj" Arcediano.
New music: no
New models: no
Description: Little CPMA map I made in 2005, but just now I finally decided
to release this level.
I hope you'll enjoy this map.
Items: 1xRL, 1xRG, 1xGL, 1xLG, 1xPG, 1xSG
1xMH, 1xRA, 1xYA
================================================================
* Other informations

Editor: GTKRadiant 1.4.0
Work time: about a month
Compiling time: about 4 minutes
Machine: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450
================================================================
* Thanks

dAde - testing, comments, prompts and spiritual support :D
YackOO - testing and comments
================================================================
* Map installation

Extract *.zip file into your "quake3/baseq3" folder
You can find my level in multiplayer menu or type in q3 console:
/map reqtourney1

================================================================
* Distribution / Copyright / Permissions

This level may be electronically distributed only at
NO CHARGE to the recipient in its current state, MUST
include this .txt file, and may NOT be modified IN
ANY WAY. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS LEVEL TO BE
DISTRIBUTED ON CD-ROM WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

© by Requiem (2002 - ?)


Quake ]|[ Level by Requiem
================================================================
Tytuł: Still Alive
Nazwa pliku: reqtourney1.pk3
Autor: Andrzej 'Requiem' Beręsewicz
E-Mail: **email removed**
Strona www: req.pl
Data: 28.09.2008
================================================================
* Informacje dotyczące grania / mapy

Boty: tak
Tourney: tak
FFA: max 4 gracze
TDM: nie
CTF: nie
Nowe dzwięki: nie
Nowe tekstury: hh3_singlemalt, hh3_lights autorstwa Kevina 'Rorshacha' Johnstone'a.
skybox wykonany przez Jose "Jaj" Arcediano.
Nowe modele: nie
Opis: Jest to mała mapka zaprojektowana pod CPMA.
Stworzyłem ją w 2005 roku, dopiero teraz zdecydowałem się ją wydać.
Starałem się aby gra była maksymalnie szybka,
a zarazem przyjemna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
Miłej gry!
Itemy: 1xRL, 1xRG, 1xGL, 1xLG, 1xPG, 1xSG
1xMH, 1xRA, 1xYA
================================================================
* Pozostałe informacje

Edytor: GTKRadiant 1.4.0
Czas pracy: około miesiąca
Czas kompilowania: około 4 minut
Sprzęt: Athlon XP 2800+, 512 RAM, GF3ti/450
================================================================
* Podziękowania

dAde - testowanie, podpowiedzi i wsparcie duchowe :D
YackOO - testowanie i cenne uwagi
================================================================
* Instalacja mapy

Rozpakuj plik *.zip do swojego katalogu "quake3/baseq3"
mapę znajdziesz w menu multiplayer lub skirmish. Możesz także wpisać w konsoli:
/map reqtourney1

---=== PRAWA AUTORSKIE ===---
NIE MOZNA UZYWAĆ TEJ PLANSZY JAKO PODSTAWE DO STWORZENIA INNEJ
DO PLIKU Z MAPĄ MUSI BYĆ DOŁĄCZONY TEN PLIK TXT
MOŻESZ ROZPOWSZECHNIAĆ TA MAPĘ TYLKO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(INTERNET), ALE _MUSISZ_ MNIE O TYM POWIADOMIĆ, NIM ZDECYDUJESZ
SIĘ TO ZROBISZ. ROZPOWSZECHNIANIE NA PŁYTACH CD LUB DYSKIETKACH,
KTÓRE MOGA BYĆ ŹRÓDŁEM ZAROBKU - ZABRONIONE

© by Requiem (2002 - ?)

Clear